Καθάρισε και στέγνωσε καλά το πρόσωπό σου.

Καθάρισε και στέγνωσε καλά το πρόσωπό σου.

Επόμενο